Otwórz menu główne Rezerwuj

Hotel Shuma w Dąbrowie Górniczej

Wyjątkowy hotel w pięknej lokalizacji nad jeziorem Pogoria.

Pokoje

Do dyspozycji gości oddajemy komfortowe pokoje oraz ekskluzywne studia z balkonami na panoramę jeziora, zaprojektowane w stylu żeglarskim.

Restauracja

Przepyszne jedzenie w klimacie luksusowego starego żaglowca.

Konferencje

Profesjonalne spotkania biznesowe w Hotelu Shuma.

Imprezy okolicznościowe

Zorganizuj z nami swoją niezapomnianą imprezę.

Rezerwuj

Regulamin Hotelu Shuma

Dyrekcja Hotelu Shuma będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby wyłącznie w celach noclegowych.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Anulację rezerwacji można dokonać na co najmniej 48h przed przyjazdem ( nie dotyczy rezerwacji powyżej 2 pokoi).
 6. Rezerwację grupowe powyżej 3 pokoi wymagają przedpłaty 30% wartości rezerwacji.
 7. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. Hotel ma obowiązek zapewnić: x warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa, x bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, x profesjonalną i uprzejmą obsługę, x sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie, x w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 8. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: x udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, x budzenie o wyznaczonej godzinie, x przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w sejfie w czasie pobytu Gościa w hotelu, x przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu.
 9. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 10. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 11. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 12. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 13. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Koszt jednorazowego zabrudzenia wyposażenia hotelu to koszt 100 zł.
 14. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz-kartę pozostawić w recepcji.
 15. Za zgubienie, zniszczenie oraz nieoddanie klucza Gość zostanie obciążony kwotą w wysokości 80zł.
 16. Zamiana mebli i wyposażenia między pomieszczeniami jest zabroniona.
 17. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 18. Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.
 19. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 21. Zabrania się palenia papierosów w pokoju hotelowym. Kara pieniężna za naruszenie tego punktu to 500 zł brutto.
 22. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy lub w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania hotelu.
 23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
 24. Na terenie hotelu obowiązuje całkowity zakaz kąpieli w jeziorze.

Hotel Shuma Sp. J. Latos z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Żeglarska 20, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 6292470884, REGON: 360417758  reprezentowanym przez Oliwię Latos- Brzozowską – wspólnika zarządzającego,

Hotel Shuma

41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Żeglarska 20

⭐⭐⭐

Wyznacz trasę

Biuro

Czynne codziennie
w godzinach od 8:00 do 16:00

Kierownik Hotelu
Anna Wolka: 531 761 517

Kontakt

Recepcja

Tel.: +48 (32) 264 43 71
E-mail: hotel@hotelshuma.pl

Manager Restauracji
666 032 570

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z naszymi promocjami i ofertami specjalnymi